Jdi na obsah Jdi na menu
 


  organizace.jpg

 Provozní doba v MŠ:   6.15 - 15.45 hod.

 

Tato doba byla stanovena po dohodě se zřizovatelem, v souladu s potřebami dětí, podle místních podmínek. Provoz bývá pravidelně přerušen v době vánočních a letních prázdnin výjimečně při nečekaných událostech (rodiče jsou včas aktuálně informováni – viz. aktuální info nebo na nástěnce v MŠ).

Vzdělávání v našem předškolním zařízení se zpravidla organizuje pro děti ve věku od dvou do šesti let ( do 7,5 let). Organizační zajištění jednotlivých tříd má různý nestandardní charakter (podle věkového složení dětí). Nyní pracují dvě třídy heterogenní. Toto dělení tříd je spíše formální, neboť dochází k prolínání dětí a ke společným činnostem v době scházení, někdy při pobytu venku a zejména v odpoledních spontánní hrách a aktivitách dětí a v obou třídách je uplatňován stejný způsob práce v duchu filozofie školy. Děti jsou zařazovány do tříd podle ind. potřeb, věku a dle dohody s rodiči. Podmínky a možnosti přijímání dětí do MŠ jsou stanoveny ve Školním řádu mateřské školy (viz. dokumenty).

 
BERUŠKY:     děti od 2 do 4,5 let

                 učitelka Jana Zimmerová

                 učitelka Barbora Lancová

                 asistentka Alena Bryjová             

 

 
MOTÝLCI:     děti od 4,5 do 7,5 let (výjimka do 7,5 let – odklady)

                 učitelka Michaela Stančíková

                 učitelka Bc. Barbora Šindlerová

                 asistentka Eliška Poláková                                 

 

Mateřská škola v denním programu strukturuje každodenní činnosti a hru, které tvoří běžný denní režim, se kterým děti seznámí. Připravujeme ho se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje nám např. klidnou adaptaci nových dětí, začleňování zvláštních akcí (divadelní představení, exkurze, výlety, plavání…), umožňuje nám reagovat na aktuálně vzniklé situace (průběžné příchody a odchody – po dohodě, nálada skupiny..) tak, abychom mohli vytvářet pohodu a radost z pobytu v mateřské škole. Pružný denní program umožňuje volný průběh činností, dopřává dětem dostatek času k dokončení své hry či činnosti, jež si vybírají samy po celé třídě, zejména pak v koutcích aktivit.

Denní program má vyvážený poměr aktivity a klidu. Své pevné místo proto v něm mají jak řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity (tělesná výchova, různé formy ranního cvičení), tak i volný pohyb a to především venku (pohybové hry, volný pohyb, pohyb v přírodním terénu) a také relaxační chvilky a odpočinek. Významnou součástí našeho denního programu je společné sdílení, kde se učíme naslouchat jeden druhému (ušima, očima  srdíčkem). Také společné stanovení si a dodržování jasných pravidel (dětmi i dospělými) má stejně jako komunikace a spolupráce s rodiči své pevné místo v našem denním programu.