Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace zákonným zástupcům dětí MŠ k uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

  • Od ledna 2015 Vám na požádání (na základě vyplněné žádosti zákonného zástupce, který bude slevu uplatňovat) vystaví ředitelství ZŠ a MŠ Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, kterým budete moci tento daňový odpočet uplatnit.
  • Slevu lze uplatnit za každé vyživované dítě.
  • Výše slevy za umístěné dítě odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období, a to maximálně do výše minimální mzdy (tj. za rok 2014 maximálně do výše 8 500 Kč, za rok 2015 maximálně do výše 9 200 Kč).
  • Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty vlastního vzdělávání, nikoli s úhradou úplaty stravného nebo s úhradou jiných úplat (např. platba za divadelní představení, které děti navštívily).
  • Potvrzení o úhradě úplaty lze zákonnému zástupci umístěného dítěte vydat jen jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Poprvé se potvrzení vydá v lednu 2015 o celkové úhradě úplaty za rok 2014.
  • Vyplněnou žádost o vydání potvrzení odevzdejte v lednu 2015 ve třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě.

 

 V Jakubčovicích nad Odrou dne: 19. 12. 2014

 

 

Mgr. Jiřina Máčková, ředitelka školy